Email : Password :
Info van de dag :
Recent bezochte linken
Bescherming van de private levenssfeer

Uw contactgegevens worden geregistreerd opdat wij uw aanvragen zouden kunnen verwerken. Mits uw uitdrukkelijke instemming zullen uw persoonlijke gegevens mogen worden doorgespeeld naar de partners van het OIVO. Op geen enkel moment zullen zij voor commerciële doeleinden worden aangeboden. In toepassing van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de privacy met betrekking tot de gegevens met een persoonlijk karakter hebt u recht van inzage in deze gegevens. Daartoe kunt u schriftelijk contact opnemen met het OIVO, Paapsemlaan 20 - 1070 Brussel.

Aansprakelijkheid

Via deze website wil het OIVO u informeren over de activiteiten van het Centrum en over de consumptieaangelegenheden in het algemeen. Deze informatie is niet noodzakelijk volledig, actueel of correct. Vanzelfsprekend wordt al het mogelijke gedaan om informatie te verstrekken die zo correct en actueel mogelijk is. Aarzel niet om eventuele fouten of omissies die u op deze website vaststelt, te melden aan het OIVO. Het OIVO is niet aansprakelijk voor eender welke schade die u zou lijden naar aanleiding van het gebruik van informatie die u op deze website gevonden hebt, zelfs niet wanneer die informatie verwarrend, fout of voorbijgestreefd is. Hetzelfde geldt voor alle gegevens die u vindt op een website waarmee de OIVO website een link gemaakt heeft.

Copyright

© OIVO 1997-2007 - D-1997-2492-7 Het is strikt verboden om de informatie op deze website voor commerciële doeleinden te gebruiken. Om deze gegevens voor private en niet-commerciële doeleinden te gebruiken, moet u een voorafgaande toelating van het OIVO hebben. Ook wanneer het OIVO een geschreven toelating heeft gegeven, moet de bron duidelijk vermeld worden.

Realisatie

Verantwoordelijke uitgever: Ann De Roeck
Coördinator, webbeheerder, lay-out en technische ontwikkeling: Emerson Martens / Zeus Computer
Design banners en lay-out: Cengiz Tac
Medewerkers: Greta Dedobbeleer, Cengiz Tac

Voorkeurthema's
Banken Claim CONSUMENTENBEDROG Consumptie Consumptiebarometer Cultuur CRISIS DIEETTEAM Distributie Duurzame Consumptie ETEN Feesten Financiele Diensten Gezondheid Handelspraktijken HOBBY GEZINSKORF Hygiene INTERNET Jongeren Consumenten KOOPKRACHT Label Marketing News N.TECHNOLOGIE Openbare Diensten PRIJS Recht van de consumenten Senioren SOLDEN Speelgoed SPEL Telecoms Veiligheid VERDIENEN Verslaving VERZEKERINGEN VOEDING Vrije Tijd WATER Woning
Beeld van de dag
Het cijfer
19 000 Uit de Europese ongevallendatabase blijkt dat in de Europese Unie elk jaar ongeveer 19 000 kinderen jonger dan 14 jaar kwetsuren oplopen door stapelbedden.
Veel ongelukken met producten voor kinderen kunnen vermeden worden
Verder lezen
Forum over consumptie
beste, op 9 juni bestelden wij via de telefoon een fitnesstoestel, wij kregen hiervan een ...
In de eerste plaats contact opnemen met de Economische Inspectie, want dit is duidelijk een ...

Naar aanleiding van een aanslepend probleem met een bij Krefel aangekocht koelkast kreeg ik volgend ...
Dan neemt u best contact op met de Economische Inspectie. De verkoper dient enkel in te staan ...

Consumenteninfo
Gelezen voor u - OIVO-Documentatiecentrum - 28 mei 2014
Gelezen voor u : Belgisch onderzoek over verantwoord toerisme, Eurobarometer ivm e-communicaties en telecom (EN) – Demografische vooruitzichten ...
Gelezen voor u – OIVO-Documentatiecentrum – 13 maart 2014
Gelezen voor u: Digitale school – België farmaland - Neuromarketing ...
Verder lezen
Neem gratis een abonnement
Juist / Fout
De labels verschillen SOMS naargelang de lidstaat of het gewest.

Juist - Fout