Email : Password :
Info van de dag :
Recent bezochte linken
Jongeren en internet: onlosmakelijk verbonden!

De wakkere consument - Jongeren
Datum : 22-09-2008
Share
Hoeveel uren per dag brengen ze voor het computerscherm door? Wat zijn hun favoriete websites? Zijn ze voldoende kritisch ten opzichte van commerciële websites? En welke rol spelen de ouders? Met steun van de Europese Commissie heeft het OIVO een onderzoek uitgevoerd naar jongeren en hun gedrag online. Op basis van 2.662 enquêtes en verscheidene discussiegroepen met jongeren tracht het OIVO een antwoord te geven op die vragen.

Hoeveel uren per dag brengen ze voor het computerscherm door? Wat zijn hun favoriete websites? Zijn ze voldoende kritisch ten opzichte van commerciële websites? En welke rol spelen de ouders? Met steun van de Europese Commissie heeft het OIVO een onderzoek uitgevoerd naar jongeren en hun gedrag online. Op basis van 2.662  enquêtes en verscheidene discussiegroepen met jongeren tracht het OIVO een antwoord te geven op die vragen.

Internet gemeengoed

De jongeren leven in een mediawereld. Zo beschikken de meeste huizen waar de jongeren wonen vandaag over TV, radio en een internetaansluiting. In twee op de drie gevallen beschikken ze ook over een spelconsole. Meer verrassend is dat meer dan 1 op de 3 over media-uitrusting in zijn kamer beschikt, bijna 1 op de 2 jongeren beschikken over een TV en 8 op de 10 jongeren over een radio op hun kamer.

De percentages media-uitrusting variëren naargelang de sociale groepen. Hoe lager de sociale groep waartoe jongeren behoren, hoe minder media-uitrusting ze hebben. De jongeren in bescheiden gezinnen hebben minder vaak in hun kamer een TV (-8%), een internetaansluiting (-5%), een spelconsole (-12%).

"The games mania"

Op het internet, op spelconsole en op computer liggen de jongens een lengte voor op de meisjes als het gaat om spelletjes spelen op het scherm. Die spelletjes variëren weinig naargelang het schooltype, de geografische locatie, de taalgroep of de sociale groep: de jongeren spelen massaal. De jongens zeggen dat ze gemiddeld tienmaal per week spelen tegenover maar viermaal per week voor de meisjes.
Dat cijfer stijgt tot 17 maal rond de leeftijd van 12, de piekleeftijd, om daarna terug te vallen naar een gemiddelde van 7 maal per week rond de leeftijd van 16 voor alle types van spelletjes.

Muziek downloaden

Twee derden van de jongeren downloaden muziek van het internet, met een gemiddelde frequentie van 7,8 maal per week! Daar zijn iets meer meisjes dan jongens bij. Deze praktijk is zeer wijd verspreid en neemt toe met de leeftijd: 61% in het lager secundair zeggen dat ze muziek downloaden, 79% in het 3de-4de middelbaar en 81% in het hoger secundair. De hoogste frequenties (met 9% meer) vinden we in het beroepsonderwijs.

Chatten prioritair!

Van bij de start is chatten een prioriteit: 74% van de leerlingen die nog in het basisonderwijs zitten, chatten al. Zodra de overgang naar het secundair gemaakt is, stijgt het percentage naar 84% en blijft het boven de 80% tot de volwassen leeftijd bereikt wordt. De gemiddelde frequentie bedraagt 9,6 maal per week: een chatsessie openen is voor de jongeren een dagelijkse gewoonte op het internet.

Welke websites?

Elke jongere vernoemt gemiddeld 1,5 websites. 1 op de 10 jongeren vernoemt spontaan een commerciële website waar hij koopt, verkoopt, ruilt, aan een veiling deelneemt of informatie zoekt over prijzen. Merk op dat de twee meest bezochte types websites – nl. voor spelen en sharing sites (voor muziek, video’s) – soms bepaalde financiële handelingen vereisen. De sociale netwerksites (blog, myspace,...) worden meer bezocht door de meisjes (+8%).

En wat met de ouders?

De ouderlijke controle komt meestal neer op een beperking van het aantal uren surfen per dag (voor meer dan 4 op de 10 jongeren een beperking tot gemiddeld 1,7 uren per dag) en het controleren van de bezochte websites. 2 op de 5 jongeren zeggen dat hun online activiteiten globaal gecontroleerd worden. Voor de leeftijd van 12-13 jaar heeft het ouderlijk toezicht betrekking op de inhoud en de tijd, maar later beperkt de controle zich louter tot de tijd die aan het surfen besteed wordt.

Volledige studie en aanbevelingen

Voorkeurthema's
Banken Claim CONSUMENTENBEDROG Consumptie Consumptiebarometer Cultuur CRISIS DIEETTEAM Distributie Duurzame Consumptie ETEN Feesten Financiele Diensten Gezondheid Handelspraktijken HOBBY GEZINSKORF Hygiene INTERNET Jongeren Consumenten KOOPKRACHT Label Marketing News N.TECHNOLOGIE Openbare Diensten PRIJS Recht van de consumenten Senioren SOLDEN Speelgoed SPEL Telecoms Veiligheid VERDIENEN Verslaving VERZEKERINGEN VOEDING Vrije Tijd WATER Woning
Beeld van de dag
Het cijfer
19 000 Uit de Europese ongevallendatabase blijkt dat in de Europese Unie elk jaar ongeveer 19 000 kinderen jonger dan 14 jaar kwetsuren oplopen door stapelbedden.
Veel ongelukken met producten voor kinderen kunnen vermeden worden
Verder lezen
Forum over consumptie
beste, op 9 juni bestelden wij via de telefoon een fitnesstoestel, wij kregen hiervan een ...
In de eerste plaats contact opnemen met de Economische Inspectie, want dit is duidelijk een ...

Naar aanleiding van een aanslepend probleem met een bij Krefel aangekocht koelkast kreeg ik volgend ...
Dan neemt u best contact op met de Economische Inspectie. De verkoper dient enkel in te staan ...

Consumenteninfo
Greenwashing: blijf kritisch!
De reclame is een wezenlijk radertje in de consumptiemaatschappij waarin wij leven. Door het almaar sterker knagende milieugeweten(1) van de mensen ...
Voedselverspilling door de gezinnen
Voedselverspilling staat zowat overal in Europa (Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië, België...) bovenaan de agenda. Het OIVO poogt al jarenlang ...
Verder lezen
Neem gratis een abonnement
Juist / Fout
De ontbossing zorgt voor meer vervuiling in de zeeën en de oceanen.

Juist - Fout