Email : Password :
Info van de dag :
Recent bezochte linken
'Belgische consumenten zijn verantwoordelijk voor werkloosheid'

De wakkere consument - Consumenten
Datum : 14-09-2011
Share
...Zo luidt de lichtelijk overhaaste analyse van Comeos, de federatie van distributiebedrijven, die op besliste toon beweert dat de aankopen die Belgen in het buitenland doen ons land niet minder dan 10.000 arbeidsplaatsen kosten.

Zoals blijkt uit verschillende studies, waaronder de studie van het OIVO over de voedselprijzen over de grens, klopt het dat sommige producten goedkoper te verkrijgen zijn in het buitenland.

Ondanks de hogere transportkosten gaan Belgen om die reden in het buitenland winkelen. Ze genieten er van een ruimer aanbod en competitievere prijzen. Dat is een scherpe doorn in het oog van de Belgische distributiesector, die de inschatting maakt dat een Belgisch gezin gemiddeld negenmaal per jaar in het buitenland gaat winkelen en dat deze gewoonte met 10% is toegenomen.

De vraag stelt zich: waarom zijn de prijzen in België hoger? Maar waarom? We parafraseren Comeos: 'De belangrijkste verklaring is dat de leveranciers profiteren van het feit dat België een klein land is om hogere prijzen toe te passen. De toegevoegde waarde die de handelaar op een product biedt wordt voor 70% bepaald door de loonkosten. De loonlasten moeten dus verlaagd worden, zodat de bedrijven een grotere marge hebben om te investeren en hun prijzen aan te passen.'

Het is niet verrassend dat Comeos een dergelijke verklaring aandraagt. Ze kadert in de theorie van het vrije handelen. De logica gaat als volgt: hoe minder wettelijke verplichtingen op de handel wegen, hoe er verkocht zal worden op de markt en hoe meer werkgelegenheid er gecreëerd zal worden.

In die logica wordt echter aan een aantal essentiële zaken voorbij gegaan: de ontwikkeling van nieuwe technologie die het aantal arbeidsplaatsen in de verkooppunten doet afnemen (denk maar aan automatische kassa's); het feit dat consumenten die een lage koopkracht hebben niet méér zullen consumeren; de prijzenoorlog die in de handelssector woedt en die producenten drijft tot de fabricatie en het verkopen van producten van povere kwaliteit, die almaar vaker teruggeroepen moeten worden; het bestaan van prijsafspraken binnen kartels die de prijzen opdrijven (zoals over brood, melk, schoonmaakproducten en andere). Het is bovenal een denkwijze die eventuele verdere looneisen ontmoedigt.

De alternatieve verklaring is dat het gaat om een concurrentieprobleem. Als dat klopt, is het toch vreemd dat het World Economic Forum tot de conclusie komt dat België competitiever is dan Frankrijk. Ontbreekt het de Belgische bedrijven aan durf en reactievermogen om het hoofd te kunnen bieden aan een buitenlands aanbod dat omvangrijker en soms goedkoper is?

Voorkeurthema's
Banken Claim CONSUMENTENBEDROG Consumptie Consumptiebarometer Cultuur CRISIS DIEETTEAM Distributie Duurzame Consumptie ETEN Feesten Financiele Diensten Gezondheid Handelspraktijken HOBBY GEZINSKORF Hygiene INTERNET Jongeren Consumenten KOOPKRACHT Label Marketing News N.TECHNOLOGIE Openbare Diensten PRIJS Recht van de consumenten Senioren SOLDEN Speelgoed SPEL Telecoms Veiligheid VERDIENEN Verslaving VERZEKERINGEN VOEDING Vrije Tijd WATER Woning
Beeld van de dag
Het cijfer
19 000 Uit de Europese ongevallendatabase blijkt dat in de Europese Unie elk jaar ongeveer 19 000 kinderen jonger dan 14 jaar kwetsuren oplopen door stapelbedden.
Veel ongelukken met producten voor kinderen kunnen vermeden worden
Verder lezen
Forum over consumptie
beste, op 9 juni bestelden wij via de telefoon een fitnesstoestel, wij kregen hiervan een ...
In de eerste plaats contact opnemen met de Economische Inspectie, want dit is duidelijk een ...

Naar aanleiding van een aanslepend probleem met een bij Krefel aangekocht koelkast kreeg ik volgend ...
Dan neemt u best contact op met de Economische Inspectie. De verkoper dient enkel in te staan ...

Consumenteninfo
Tabakslobby. Waar rook is, is vuur !
Brussel is een lobbyparadijs. Sedert oprichting van de Europese Gemeenschap vonden duizenden lobbyisten hun weg naar onze hoofdstad. Allen met slechts ...
Huishoudbudgetonderzoek 2012
Nieuwe cijfers van de FOD Economie. ...
Verder lezen
Neem gratis een abonnement
Juist / Fout
Dikke mensen vrijen minder vaak dan magere mensen.

Juist - Fout