Email : Password :
Info van de dag :
Recent bezochte linken












Het OIVO pleit voor een betere controle van de prijzen van de concurrentie door het bestrijden van de onwettige afspraken

De wakkere consument - Prijs
Datum : 06-05-2012
Share
Het Prijzenobservatorium van de FOD Economie bevestigt de vaststellingen van het OIVO. En zeker het mosseleffect: wanneer de prijs van de mosselen in Zeeland stijgt, dan stijgt de prijs in het restaurant; maar wanneer de prijs in Zeeland daalt, dan daalt de prijs niet in het restaurant. In feite steekt de tussenpersoon, in casu de restauranthouder, in dat laatste geval het verworven voordeel gewoon op zak.

Voor bakkerijproducten bevestigt het observatorium dat er ook indicaties zijn dat de stijging van de consumptieprijzen tussen 2006 en 2010 hoger was dan wat verwacht kon worden op basis van de evolutie va de verschillende kostenelementen. In september en november 2010, kwam het OIVO tot dezelfde vaststelling. Een aantal verkopers hebben niet geaarzeld om van de verhogingen van de meel- en de energieprijs te profiteren om hun winstmarge aan te dikken, ongetwijfeld onder invloed van het vermenigvuldigingseffect. Daarbij maken producenten misbruik van de stijging van de grondstofprijzen om een substantiële verhoging van hun eindprijs te verrechtvaardigen. In feite vermenigvuldigen ze de aankoopprijs met een coëfficiënt (X3, X10 ...). Dat betekent dat de verkoopprijs niet alleen de verhoging van de grondstofprijzen omvat, maar ook een aanvullende marge, die niet altijd gerechtvaardigd is. Enkele voorbeelden ter illustratie: in de broodprijs vertegenwoordigt de tarwe maar 8% van de aankoopkost; de prijs van een vat olie beïnvloedt maar voor 23% de prijs aan de pomp; de brandstof maakt maar 27% uit van de productiekost in de luchtvaartsector.

De distributeurmerken en de eerste prijzen

Het Prijzenobservatorium stelt vast dat die prijzen minder vaak naar boven bijgesteld worden in de winkel. Al in 2009 legde het OIVO nadruk op het belang van de producten van distributeurmerken: vaak gelijkwaardig op het vlak van de voedingswaarde met de nationale merken en tegen een lagere prijs verkrijgbaar. Een even interessante conclusie van het observatorium: de prijsverhogingen bij de nationale merken lijken verworven. Het veronderstelde voordeel dat gekoppeld is aan het merkimago of aan de intrinsieke kwaliteiten van het product, zou voor de ondernemingen betekenen dat ze over echte macht beschikken om de prijzen te bepalen. Maar wat meer verrassend is, is dat het Prijzenobservatorium in het geval van een nationaal merk vaststelt dat de verschillende winkelketens zeer gelijkaardige prijsniveaus en prijsaanpassingen hebben toegepast. Zou het hier om een prijsafspraak kunnen gaan? En welke rol speelt de grootdistributie in dat verband?

Het OIVO vraagt dat er efficiënte mechanismen voor de prijzenregulering ingevoerd zouden worden.

  • Prijzencontrole: Het Prijzenobservatorium, dat binnen de federale overheid opgericht werd, moet volwaardig een actieve rol spelen bij de analyse van de winsten die producenten en distributeurs maken en zich voor de moeilijke markten interesseren. Als bepaalde verkopers dan hun prijs verhogen terwijl de grondstoffen maar een heel klein beetje duurder geworden zijn, moet het observatorium zodoende die verkopers kunnen identificeren. Maar doordat de overheid sinds de jaren 1970 afgestapt is van het toezicht op de prijzen, met uitzondering voor enkele producten, is de knowhow verdwenen en kan de handelaar of distributeur zowat doen wat hij wil. Dat wordt nog versterkt door het feit dat de politieke wil ontbreekt bij de minister van Economie. Sectoren zoals farmacie, energie of telefonie moeten het voorwerp uitmaken van prioritaire analyses. Waarom zouden we de prijs van de geneesmiddelen niet beter controleren door een openbare aanbesteding te organiseren tussen de diverse merken van een zelfde geneesmiddel of van gelijkaardige producten, volgens het KIWI-model? Waarom zouden wij de prijs niet koppelen aan het publiek en aan de gegenereerde winstmarge. Een goed uitgevoerde prijzencontrole zou het mogelijk maken om over precieze indicators te beschikken. Het zou zelfs al een hele goede zaak zijn als die controle er in beperkte mate zou komen, bijvoorbeeld enkel op producten waar de prijsverhoging de bescheiden inkomens het meeste straft.


  • Automatische indexering van de overheidsprestaties: Bepaalde verhogingen die gekoppeld zijn aan de taksen, heffingen, fiscale barema's, boetes en overheidspremies, maken vaak het voorwerp uit van een indexering gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen. Die automatische indexering mag best eens geanalyseerd worden, vooral in tijden van hoge inflatie, wanneer de indexverhogingen een meesleepeffect veroorzaken. In dezelfde denktrant wordt beter voorkomen dat de ontvangen overheidspremies er mee voor kunnen zorgen dat de producten en diensten waarvoor die premies gegeven worden, op hun beurt duurder worden.


  • Huurprijzen worden vaak te snel geïndexeerd in verhouding tot de reële evolutie van de marktprijs. Het zou beter zijn een kliksysteem te ontwikkelen om de verhogingen en verlagingen in functie van de evolutie van de vastgoedmarkt af te vlakken en de energiebesparende investeringen van huurders/verhuurders aan te moedigen. Bij het veranderen van huurder zouden bovendien enkel de huurprijsverhogingen aanvaard mogen worden die verband houden met een verbetering van de kwaliteit van de woning.


  • De concurrentie sterker laten spelen: De alternatieve operators (in telefonie of energie) zijn altijd minder duur dan de historische operators. De klachten moeten binnen een redelijke termijn behandeld worden. Merk op dat de beperking van de contracten tot 12 maanden en de omzetting in een contract van onbeperkte duur met opzegmogelijkheid zonder dat een nieuw contract van 12 maanden voorgesteld kan worden, met name in de sector van de telefonie en de energie, alsook de strikte beperking van de opzegkosten, de omkadering van de gezamenlijke aanbiedingen en de uitbreiding van de aansprakelijkheid van de dienstverstrekker in geval van pannes pistes zijn voor de verbetering van de concurrentiespeling. Mogen we er in dat verband nog eens op terugkomen dat de klacht die het OIVO met betrekking tot de prijzenafspraak in de grootdistributie (COMEOS, ex-FEDIS) ingediend heeft, nog altijd niet behandeld werd door de Raad voor de Mededinging? Het zou ook nuttig zijn om de producten die synoniem zijn van duurzaamheid herkenbaar te maken door hun aankoop aan te moedigen en door de producten te straffen die weinig zinvol zijn voor de consumenten met beperkte inkomens, en door voor producten met een overdreven marge te zorgen voor mogelijke collectieve aankopen teneinde een meer gelijkwaardige toegankelijkheid en een herverdelingseffect naar de zwakkere inkomens toe te bewerkstelligen. Tot besluit zou het goed zijn om na te gaan of de vaststellingen van het Prijzenobservatorium, onder andere op het vlak van de quasi gelijkaardige prijszetting voor bepaalde voedingsproducten (zoals yoghurt, gesmolten kaas, margarine, ...), niet neerkomen op onwettige afspraken.
Voorkeurthema's
Banken Claim CONSUMENTENBEDROG Consumptie Consumptiebarometer Cultuur CRISIS DIEETTEAM Distributie Duurzame Consumptie ETEN Feesten Financiele Diensten Gezondheid Handelspraktijken HOBBY GEZINSKORF Hygiene INTERNET Jongeren Consumenten KOOPKRACHT Label Marketing News N.TECHNOLOGIE Openbare Diensten PRIJS Recht van de consumenten Senioren SOLDEN Speelgoed SPEL Telecoms Veiligheid VERDIENEN Verslaving VERZEKERINGEN VOEDING Vrije Tijd WATER Woning
Beeld van de dag
Het cijfer
19 000 Uit de Europese ongevallendatabase blijkt dat in de Europese Unie elk jaar ongeveer 19 000 kinderen jonger dan 14 jaar kwetsuren oplopen door stapelbedden.
Veel ongelukken met producten voor kinderen kunnen vermeden worden
Verder lezen
Forum over consumptie
beste, op 9 juni bestelden wij via de telefoon een fitnesstoestel, wij kregen hiervan een ...
In de eerste plaats contact opnemen met de Economische Inspectie, want dit is duidelijk een ...

Naar aanleiding van een aanslepend probleem met een bij Krefel aangekocht koelkast kreeg ik volgend ...
Dan neemt u best contact op met de Economische Inspectie. De verkoper dient enkel in te staan ...

Consumenteninfo
De OIVO newsletter van 17 oktober 2013
Welkom bij de nieuwsbrief van het OIVO Hoe gaan supermarkten om met voedselverspilling? Ontdek het in de kwalitatieve studie van het OIVO. We ...
Bankfraude via internet in 2013
1.772: dat is het aantal gevallen van bankfraude via internet dat voor 2013 alleen opgetekend werd! Dat is een toename van dergelijke frauduleuze ...
Verder lezen
Neem gratis een abonnement
Juist / Fout
Aspirine beschermt tegen bepaalde kankers.

Juist - Fout