Email : Password :
Info van de dag :
Recent bezochte linken
De nieuwe technologieën schenden de privacyregels

De wakkere consument - Internet, NT, Telecoms
Datum : 12-05-2011
Share
Het OIVO heeft recent de consumenten ingelicht over het feit dat Sony via zijn Playstation Network, waar de gebruiker spelletjes, films, muziek kan downloaden of on line kan spelen, en via Qriocity, zijn online muziekdienst, het mikpunt van hackers (computerpiraten) was geworden. De persoonlijke gegevens van massa's gebruikers, waaronder ook de bankgegevens, konden op die manier bemachtigd worden.

Daarmee was Sony nog niet aan het einde van zijn calvarietocht, aangezien de firma ondertussen al heeft moeten toegeven dat nog een andere dienst, namelijk Sony Online Entertainment (SOE), ook het slachtoffer van "inbrekers" geworden is.

Apple en zijn "bug"

Naast Sony laat ook Apple zich in negatieve zin opmerken als het om het respecteren van de privacy van de consumenten gaat.
Apple heeft namelijk eenzijdig – en onwettig – gegevens verzameld en opgeslagen over zijn gebruikers, meer bepaald over hun verplaatsingen, via de GPS chips in de iPhones. Na eerst te hebben ontkend, veranderde Apple daarna het geweer van schouder, maar met een "onvrijwillige werkingsfout" als zoethouder. Over deze zaak zal trouwens nog duchtig gedebatteerd worden in het Amerikaanse Congres op 10 mei, tijdens een zitting gewijd aan de bescherming van de privacy op het gebied van de mobiele technologieën.

Privacy in gevaar

Cookies, RFYD, geolokalisatie, … zijn even zovele middelen waarmee de privacy van de consument geschaad kan worden en ze worden langzaam aan – maar hoe langer hoe meer – overal in het dagelijks leven gebruikt. Het succes van de sociale netwerken en de daaraan gekoppelde uitzwerming van nieuwe technologieën houdt een reëel gevaar in voor de privacy van de consumenten.

Maar die technologieën zijn niet de enige schuldige. De consumenten zelf hebben ook schuld aan die herhaalde aantastingen doordat ze hun privéleven zomaar blootgeven, zonder bij de mogelijke gevolgen daarvan stil te staan.
Het OIVO schaart zich achter het BEUC (het Europees bureau van de consumentenverenigingen) in zijn oproep naar de Europese Commissie toe om absolute prioriteit te verlenen aan de bescherming van de privacy van de consumenten in dit digitaal tijdperk en om de nodige reglementsaanpassingen voor te stellen waarmee die bescherming gemaximaliseerd kan worden.

De ondoorzichtigheid van de manier waarop de nieuwe technologieën gegevens opslaan, beschermen en gebruiken is gevaarlijk voor de consument, maar ook voor de democratie in het algemeen. Apple is immers maar één van vele voorbeelden. Google en Facebook, om er nog maar twee te noemen, worden vaak beschuldigd van dezelfde soort overtredingen. In België is het de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy in het kader van de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter die individu's beschermt tegen de (foute) aanwending van hun persoonlijke gegevens. Die wet bepaalt niet alleen de rechten en plichten van de verantwoordelijke voor de gegevensbehandeling, maar ook die van de personen op wie de gegevens betrekking hebben.
Daarom vindt het OIVO het van essentieel belang om aan de consument te garanderen dat hij vooraf geïnformeerd zal worden over en zijn toestemming zal moeten geven voor die gegevensverwerking.

Ten slotte waakt de Commissie voor de bescherming van de privacy erover dat de gegevens met een persoonlijk karakter niet gebruikt worden op een manier die strijdig is met de wet. Zo heeft die Commissie tot taak om te antwoorden op informatievragen en om de klachten te behandelen die ze ontvangt. Er is echter nog heel wat werk aan de winkel als we zien hoe snel de technologieën blijven evolueren en hoe zeer de wetgever in die evolutie achter de feiten aanholt… zonder echt de achterstand goed te maken.

Voorkeurthema's
Banken Claim CONSUMENTENBEDROG Consumptie Consumptiebarometer Cultuur CRISIS DIEETTEAM Distributie Duurzame Consumptie ETEN Feesten Financiele Diensten Gezondheid Handelspraktijken HOBBY GEZINSKORF Hygiene INTERNET Jongeren Consumenten KOOPKRACHT Label Marketing News N.TECHNOLOGIE Openbare Diensten PRIJS Recht van de consumenten Senioren SOLDEN Speelgoed SPEL Telecoms Veiligheid VERDIENEN Verslaving VERZEKERINGEN VOEDING Vrije Tijd WATER Woning
Beeld van de dag
Het cijfer
19 000 Uit de Europese ongevallendatabase blijkt dat in de Europese Unie elk jaar ongeveer 19 000 kinderen jonger dan 14 jaar kwetsuren oplopen door stapelbedden.
Veel ongelukken met producten voor kinderen kunnen vermeden worden
Verder lezen
Forum over consumptie
beste, op 9 juni bestelden wij via de telefoon een fitnesstoestel, wij kregen hiervan een ...
In de eerste plaats contact opnemen met de Economische Inspectie, want dit is duidelijk een ...

Naar aanleiding van een aanslepend probleem met een bij Krefel aangekocht koelkast kreeg ik volgend ...
Dan neemt u best contact op met de Economische Inspectie. De verkoper dient enkel in te staan ...

Consumenteninfo
De OIVO newsletter van 7 november 2013
Welkom bij de nieuwsbrief van het OIVO Deze week duiken we de medische wereld in en leggen u uit wat men verstaat onder geconventioneerde artsen. En ...
Bloemen op je bord
Rozen, lavendel, margrietjes…: er zijn zoveel bloemsoorten die je tuin, balkon of woonkamer sieren. Maar sinds enige tijd vinden die bloemen ook de ...
Verder lezen
Neem gratis een abonnement
Juist / Fout
De tandenborstel is een broeihaard voor microben.

Juist - Fout