Email : Password :
Info van de dag :
Recent bezochte linken
Nieuw voorstel van de commissie raakt kant noch wal

De wakkere consument - Recht van de consumenten
Datum : 13-10-2011
Share
Een nieuw voorstel van Europese Commissie met betrekking tot een optioneel Europees verbintenissenrecht genereert volgens het OIVO enkel negatieve effecten. In lijn met het standpunt van de Europese consumentenorganisatie BEUC kan dit voorstel op geen enkele bijval rekenen, niet van het OIVO maar ook niet van de ondernemerszijde. Het creëren van een optioneel 28ste contractenrecht, naast het nationale contractenrecht van de 27 lidstaten, zorgt enkel voor verwarring en gaat voorbij aan de werkelijke consumentennoden.

Het voorstel van de Europese Commissie om een nieuw, optioneel Europees verbintenissenrecht komt er nadat de Commissie had vastgesteld dat consumenten nog te weinig over de grens gaan(e-) shoppen. De reden hiervoor zou het grote verschil zijn tussen de nationale contractenwetgevingen. Om hieraan tegemoet te komen dus een nieuw, optioneel, achtentwintigste contractenrecht.

Echter, de Commissie negeert haar eigen onderzoeken, die eerder uitwezen dat de echte reden waarom consumenten niet over de grens trekken voor hun (internet)boodschappen elders liggen. Zo worden angst voor fraude, niet weten wat te doen indien er problemen zouden opduiken en bezorgdheid over de levering als drempels aangeduid. Meer dan drie kwart van de verkopers stelt daarenboven dat een geharmoniseerd contractenrecht weinig tot geen verschil zou uitmaken voor hun verkoopcijfers.

Net nu onlangs de consumentenrichtlijn werd goedgekeurd, die algemeen positief onthaald werd, wil de Commissie een optioneel contractenrecht invoeren. Dit kan enkel voor verwarring zorgen. In de eerste plaats omdat indien het dit contractenrecht voor bepaalde criteria strikter is dan het nationale, het nooit zal worden gebruikt door de bedrijven. Ten tweede, indien de bescherming in het optionele contractenrecht lager is dan de bescherming die geboden wordt in het nationale recht, het net wel en net veel meer zal gebruikt worden door handig laverende bedrijven. Hierdoor wordt een 'race to the bottom' ingezet die de verworven consumentenrechten enkel zal ondermijnen. Hoewel van iedereen in principe verwacht wordt dat hij de wet kent, kan men van de consument onder geen enkel beding verwachten dat hij grote dynamische zwermen aan wetgeving beheerst.

De voorstellen van de Commissie steunen op een interessante analyse maar dienen op een betere manier geoperationaliseerd te worden. Dwingende regels voor (het downloaden van) digitale producten en bij uitbreiding de hele digitale markt zijn in een snel veranderende wereld essentieel. Zij horen thuis, niet in een optioneel te gebruiken instrument maar dienen in echte wetgeving te worden gegoten. Het OIVO pleit ervoor dat deze regels in gebruik genomen worden en herhaalt dat de opstelling van een 28ste contractenrecht de consumenten niet ten goede komt, maar hen in tegenstelling enkel zal verwarren. Het veroorzaakt het perverse effect, dat de consumenten hun eerder verworven rechten zien verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Voorkeurthema's
Banken Claim CONSUMENTENBEDROG Consumptie Consumptiebarometer Cultuur CRISIS DIEETTEAM Distributie Duurzame Consumptie ETEN Feesten Financiele Diensten Gezondheid Handelspraktijken HOBBY GEZINSKORF Hygiene INTERNET Jongeren Consumenten KOOPKRACHT Label Marketing News N.TECHNOLOGIE Openbare Diensten PRIJS Recht van de consumenten Senioren SOLDEN Speelgoed SPEL Telecoms Veiligheid VERDIENEN Verslaving VERZEKERINGEN VOEDING Vrije Tijd WATER Woning
Beeld van de dag
Het cijfer
19 000 Uit de Europese ongevallendatabase blijkt dat in de Europese Unie elk jaar ongeveer 19 000 kinderen jonger dan 14 jaar kwetsuren oplopen door stapelbedden.
Veel ongelukken met producten voor kinderen kunnen vermeden worden
Verder lezen
Forum over consumptie
beste, op 9 juni bestelden wij via de telefoon een fitnesstoestel, wij kregen hiervan een ...
In de eerste plaats contact opnemen met de Economische Inspectie, want dit is duidelijk een ...

Naar aanleiding van een aanslepend probleem met een bij Krefel aangekocht koelkast kreeg ik volgend ...
Dan neemt u best contact op met de Economische Inspectie. De verkoper dient enkel in te staan ...

Consumenteninfo
Nieuwe enquête van het FAVV voor de consumenten
De hele maand november voert het FAVV, (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) een enquête uit onder de consumenten. Hierbij ...
Feeding the 5000 – de quiz!
Het "Feeding the 5000" evenement ligt alweer enkele weken achter ons, maar we hebben nog enkele resultaten die we graag met onze lezers delen. Bij ...
Verder lezen
Neem gratis een abonnement
Juist / Fout
Olijfolie is goed tegen warmte bestand

Juist - Fout